Home Deursloten - zijn die van u goed genoeg?

Deursloten – zijn die van u goed genoeg?

Uw deursloten kunnen het verschil maken tussen een veilig huis en een extra slachtoffer van een schijnbaar onstuitbare criminele golf. Er was een tijd dat je de deuren had beveiligd en dat je wist dat je huis beschermd was. Helaas is het inter-net hier voor een deel verantwoordelijk voor. Net als de “Force” heeft ook het internet een duistere kant, en de laatste tijd zijn er steeds meer sites met informatie over lock picking en slotenmakersgereedschap te koop. Als semi-gepensioneerde slotenmaker vind ik het jammer dat dit soort informatie in het publieke domein terecht komt, maar we moeten de waarheid onder ogen zien dat wat ooit als beschermd werd beschouwd, niet meer veilig is. We moeten ‘up-the -anti’ op de inter-net misdaad instelling. De zonnige kant is dat veel van wat op het inter-net terecht is gekomen van lage kwaliteit is, en zeker een paar ervan zijn zo negatief, dat ze misschien als desinformatie worden beschouwd, dat dit in ons voordeel werkt.

Een zoekopdracht op het internet naar lock picking levert onvermijdelijk you tube videoclips op van mensen die vrolijk hun lock picking vaardigheden tonen. Ik heb er een paar opmerkingen over: ze vertonen allemaal sloten van lage kwaliteit, waarop ze ongetwijfeld een tijdlang hebben geoefend. Toch bieden deze video’s een nuttige functie, en dat is om gewone geschikte mensen duidelijk te maken dat ze een groot risico lopen hun vertrouwen te stellen in sloten die niet aan de normen voldoen. Nog een variabele die werkt in ons voordeel is dat er een wereld van verschil tussen het selecteren van een slot dat je eigenlijk hebt leren kennen in de geliefde comfort van een workshop, evenals het proberen hetzelfde op een onbekende slot in een potentieel vijandige omgeving.

Er zijn 5 grote categorieën van veilige algemeen gebruik over de hele wereld; cilinder-sloten, hefboom-sloten, buisvormige-sloten, mix sloten, en ook elektronische sloten. Veel digitale sloten bevatten ook een buisvormig slot met sleutel in geval van stroom- of digitale storing, wat ze natuurlijk kwetsbaar maakt voor dezelfde strategieën als gewone beste cilinderslot. Buisvormige sloten worden niet gebruikt voor deuren van residentiële of industriële woningen of commerciële gebouwen. Mix sloten hebben hun eigen zwakke punten ergens anders besproken, tal van hebben ook sleutel over-rides, vergelijkbaar met de digitale sloten. Dit laat ons met cyndrical buis sloten, evenals hefboom sloten.

Cyndrical buis sloten zijn een van de meest gebruikte soort wereldwijd, en dit is waar de massa van de problemen liggen. Minderwaardige en daardoor talrijke oudere kyndrische buissloten lopen gevaar voor ongeveer zes verschillende manieren om sloten te kraken. Het inter internetcriminele college heeft zich op twee of drie van deze methoden gestort. De meest prominente is het “stoten” van sloten, omdat dit de minste vaardigheid vereist, maar wel het bezit van een “stoot essentieel” vereist, evenals een stoottruc die specifiek is voor een bepaald merk en ook versie van het cilinderslot. (zie onderstaande links voor een meer uitgebreide kijk op het probleem van het stoten van sloten).

Het is niet mijn doel hieronder om reclame te maken voor één bepaalde slotenmaker, veel van de belangrijke slotenmakers produceren nu stootbewijssloten. Ze hebben eigenlijk hun stoot bewijs diensten bereikt in verschillende methoden, dit is een goede zaak, omdat de verscheidenheid verhoogt de algemene veiligheid en beveiliging van de deur sloten. Houd in gedachten dat Lock bumping is niet de enige techniek beschikbaar voor de inter net criminele activiteit school, dus, als uw onder de meerderheid van de bezoekers die echt nodig om te controleren of de kwaliteit van hun deur sloten, de adhering te parameters moeten helpen om het koren te regelen van het kaf. De nieuwe slotcilinder moet meer dan een verzameling pinnen hebben, zoek cilinders met de inbegrepen veiligheid van een sidebar systeem. Het slot moet een gestolde stalen ‘anti-boorbal’ bevatten, geheimen hebben van een andere rekening dan anderen om u heen, (idealiter een beperkt profiel – u moet hiervoor wellicht contact opnemen met een betrouwbare slotenmaker), en moet door de leverancier worden uitgeroepen tot ‘bump proof’.

Must Read

Body Care for Busy Lifestyles: Time-Saving Products and Hacks

Introduction: In the hustle and bustle of modern life, carving out time for comprehensive body care routines can be challenging. However, prioritizing self-care is crucial...

Body Care for Busy Lifestyles: Time-Saving Products and Hacks

Introduction: In the hustle and bustle of modern life, carving out time for comprehensive body care routines can be challenging. However, prioritizing self-care is crucial...

Empowering Wellness: The Role of Pelvic Floor Physiotherapy

Impact Physiotherapy, a renowned center for rehabilitation and wellness in Beaumont, has been providing specialized physiotherapy services. One of their key areas of expertise...

5 Things That Diabetic Patients Should Know About Their Health

Diabetes is not just a single disease, it is a condition that may lead to various other health issues that if left untreated may...

Revealing the Potential of Becosule Capsules Treatment for health 

It is common for maintaining good health to be neglected in our fast-paced society. Our hectic lifestyles, erratic eating habits, and lifestyle choices can...

Knowing Creatinine Levels: An Important Indicator of Kidney Health

Creatinine levels are a key indicator of kidney function and general health. It is essential for preventive health management to comprehend what creatinine is...

Comprehending and Reducing Menstrual Pain: A Whole Guide

Millions of women around the world endure the anguish and misery of menstruation each month. Dysmenorrhea, another name for period discomfort, can be slight...
Related News

Top 5 Hajj Packages for 2024: A Comprehensive Guide for Pilgrims

Embarking on the sacred journey of Hajj is a profound milestone in a Muslim's life. It's a pilgrimage that requires meticulous planning and preparation....

Chania Airport Car Rental Hacks: Maximizing Your Adventure in Picturesque Crete

Crete, the largest of the Greek islands, is a haven for adventure seekers and culture enthusiasts alike. From the mesmerizing landscapes to the rich...

Kedarnath Yatra: A Spiritual Pilgrimage to the Himalayas

The Kedarnath Yatra is a journey that transcends physical boundaries, taking pilgrims on a spiritual odyssey to one of the holiest shrines in Hinduism....

Discovering Dubai’s Enchantment: A Journey Through Must-Visit Tourist Places

Dubai, a city of luxury and innovation, has evolved into a global tourism hub, blending modern marvels and cultural gems. In this guide, we'll...

Discovering Kuno National Park’s Wonders

A testament to the country's dedication to wildlife conservation, Kuno National Park's wonders is tucked away in the heart of the country. It is...